Váš košík

Hľadať titul

Pripravujeme

Zábavné hlavolamy 2

Nové vydanie obľúbených Zábavných hlavolamov sa vracia už čoskoro!

Knižný klub

Novinky

Nechcete premeškať naše súťaže? Máte záujem o informácie o novinkách? Tu sa môžete prihlásiť:

Náš tip

V dome (Le Roy, Philip)
Bežná cena: 14,49 €
Naša cena: 13,49 €

Kategórie

Reklamácie a odstúpenie od zmluvy

Poučenie spotrebiteľa o tom, ako si môže uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy

Od tejto zmluvy môžete odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Táto lehota vám uplynie po 14 dňoch nasledujúcich po dni, kedy ste si prevzali zásielku. Ak sa rozhodnete uplatniť si svoje právo na odstúpenie od zmluvy, oznámte nám to, prosím, listom, zaslaným poštou alebo e-mailom sem: ARKUS vydavateľstvo, s.r.o., Komenského 934/52, 905 01 Senica, tel/fax: 034/3975967, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. . Môžete na to použiť aj vzorový formulár, ktorý si môžete stiahnuť TU. Ako číslo zmluvy prosíme uviesť číslo dodacieho listu.

Ak nám toto svoje rozhodnutie zašlete pred uplynutím lehoty na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy, lehota je zachovaná.

Aké sú dôsledky odstúpenia od zmluvy?

Keď odstúpite od zmluvy, vrátime vám platbu, ktorú ste uhradili v súvislosti s uzatvorením zmluvy, teda kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. Toto však platí len v prípade, ak ste si vybrali najlacnejší zo spôsobov doručenia, ktoré ponúkame. Ak ste si zvolili drahší spôsob, naň sa vrátenie nákladov na doručenie tovaru nevzťahuje.    

Platbu vám vrátime v lehote 14 dní, ktorá začína plynúť dňom, kedy nám bolo doručené vaše rozhodnutie odstúpiť od zmluvy. Platbu vám vrátime takým istým spôsobom, aký ste zvolili vy pri vašej platbe, pričom ďalšie poplatky si účtovať nebudeme.

Platbu za zakúpený tovar vám vrátime až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu, resp. po tom, ako nám predložíte doklad potvrdzujúci skutočnosť, že ste nám tovar zaslali späť - a to podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

Ako vrátiť tovar pri odstúpení od zmluvy?

Najneskôr 14 dní odo dňa, kedy ste uplatnili svoje právo na odstúpenie od zmluvy, nám zašlite predmetný tovar na adresu: ARKUS vydavateľstvo, s.r.o., L.Svobodu 1359/10, 905  Senica. Lehota je zachovaná len v prípade, ak tovar zašlete PRED jej uplynutím, pričom náklady na vrátenie tovaru znášate vy.

Zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku toho, že sa s ním zaobchádzalo inak, než je potrebné na to, aby sa zistila jeho povaha, vlastnosti a funkčnosť.

Upozornenie! Podľa §7, ods.6, písmeno i.) zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho nie je možné odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento tovar rozbalil.

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy si môžete stiahnuť TU.