Váš košík

Hľadať titul

Pripravujeme

Zábavné hlavolamy 2

Nové vydanie obľúbených Zábavných hlavolamov sa vracia už čoskoro!

Knižný klub

Novinky

Nechcete premeškať naše súťaže? Máte záujem o informácie o novinkách? Tu sa môžete prihlásiť:

Náš tip

V dome (Le Roy, Philip)
Bežná cena: 14,49 €
Naša cena: 13,49 €

Kategórie

Ochrana osobných údajov

Ako chránime vaše osobné údaje?

Na tomto mieste nájdete všetky potrebné informácie o tom, ako narábame s vašimi osobnými údajmi: ako ich získavame, ako s nimi narábame, komu ich poskytujeme, ako ich chránime. Nájdete tu i zoznam práv, ktoré vám vznikajú v súvislosti so spracúvaním osobných údajov.

V zásade platí: ochrane vašich osobných údajov venujeme maximálnu pozornosť - staráme sa o ne tak, ako keby boli naše vlastné. 

Ako a aké údaje získavame?


Údaje pri vybavovaní vašej objednávky

Na správne vybavenie vašej objednávky je nutné, aby ste nám okrem samotnej objednávky oznámili tieto údaje: meno, priezvisko, adresa, kam treba zásielku doručiť, číslo telefónu, prípadne e-mail.

Údaje pri objednávke predplatného našich časopisov

Pri objednávaní našich časopisov od vás potrebujeme tieto údaje: meno, priezvisko, adresa objednávateľa, číslo telefónu a e-mail, meno a priezvisko dieťaťa, ktoré bude časopis odoberať, jeho adresa, pokiaľ sa líši od adresy objednávateľa a pokiaľ si želáte, aby sme časopis posielali na túto adresu. Bez týchto údajov by sme vám naše časopisy nedokázali správne doručiť.

Údaje pri prihlásení sa do Knižného klubu Arkusu

Ak sa chcete prihlásiť do nášho knižného klubu, potrebujeme od vás meno, priezvisko, adresu prihlasovateľa, číslo telefónu, e-mail. Ak prihlasujete dieťa, potrebujeme jeho meno, a priezvisko. Bez týchto údajov by sme si nevedeli splniť povinnosti, ktoré nám vyplývajú z vášho členstva v klube: t.j. nemohli by sme vám doručovať informácie o našich novinkách, súťažiach, akciách, a podobne, a taktiež by sme vám nevedeli doručovať naše knižné katalógy. 

Zároveň platí, že podobne, ako sa môžete do knižného klubu prihlásiť, môžete sa z neho kedykoľvek odhlásiť - stačí, keď nám napíšete na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

A aké údaje potrebujeme, pokiaľ prejavíte záujem o naše novinky?

V tomto prípade nám stačí len vaša e-mailová adresa. V tomto prípade vám zasielame info o našich novinkách, zaujímavých akciách, súťažiach, a podobne. Váš súhlas so zasielaním takýchto informácií môžete kedykoľvek odvolať - keď dostanete newsletter s novinkami, stačí kliknúť na príslušný odkaz v v spodnej časti e-mailu.

Na čo tieto údaje používame?

Tieto údaje používame predovšetkým pri vybavovaní vašich objednávok, pri zasielaní predplatených časopisov, pri zasielaní katalógov, informácií o novinkách, no i pri komunikácii s vami, pokiaľ je to potrebné pre čo najlepšie a najúplnejšie vybavenie vašej objednávky, pri správnom zasielaní časopisov a katalógov, ale i vtedy, keď vás chceme informovať o výsledkoch súťaže, do ktorej ste sa zapojili, vtedy, keď je vami objednaný titul vypredaný, pri informáciách o plánovaných dotlačiach, a podobne.

Aký je právny základ, ktorý nám umožňuje spracúvať vaše osobné údaje?

  • spracúvanie za účelom plnenia zmluvy - tento právny základ sa využíva pri vybavovaní vašich objednávok, predplatného, členstva v našom knižnom klube
  • spracúvanie na základe súhlasu - najmä pri zasielaní informácií o novinkách, súťažiach, a podobne. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať (viď info vyššie).
  • spracúvanie pri plnení našich zákonných povinností - najmä pri vybavovaní vašich objednávok v našom účtovníctve
  • spracúvanie nevyhnutné na účel nášho oprávneného záujmu - najmä pri zlepšovaní a zdokonaľovaní našich služieb, resp. pri zavádzaní ešte vyššieho stupňa ochrany vašich osobných údajov, a pod.

Komu umožňujeme prístup k vašim osobným údajom?

V súčasnosti je to Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava, ktorá na základe našich pokynov zabezpečuje distribúciu klubového katalógu od nás až do vašich schránok.

Ako vyzerá ochrana vašich osobných údajov?

V súlade s platnou legislatívou vykonávame všetky potrebné bezpečnostné opatrenia, určené na to, aby boli vaše osobné údaje u nás v bezpečí.

Vaše osobné údaje, ktoré sa týkajú vybavenej objednávky, uchovávame počas nevyhnutnej doby, spravidla päť rokov.

Vaše osobné údaje, ktoré sa týkajú predplatného, uchovávame počas celej doby trvania predplatného.

Vaše osobné údaje, ktoré sa týkajú členstva v Knižnom klube Arkusu, uchovávame počas celej doby, kedy vaše členstvo trvá.

Vaše údaje, týkajúce sa zasielania noviniek (spravidla len e-mailová adresa) uchovávame dovtedy, kým svoj súhlas so zasielaním noviniek neodvoláte.

Aké sa vaše práva, vyplývajúce zo spracúvania osobných údajov?


Právo na prístup

Máte právo na potvrdenie o tom, či o vás spracúvame osobné údaje. za akým účelom, komu ich poskytujeme, ako dlho ich budeme uchovávať.

Právo na opravu

Ak si myslíte, že o vás spracúvame nesprávne údaje, môžete nás požiadať o ich opravu. Toto právo by ste určite mali využiť vždy vtedy, keď zmeníte meno, adresu, telefón, a podobne, aby sme mali v našej databáze vaše údaje vždy aktuálne.

Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)

Toto právo vyjadruje povinnosť prevádzkovateľa zlikvidovať vaše osobné údaje. V súlade s čl.17 nariadenia a par.23 nového zákona o ochrane osobných údajov môžete žiadať výmaz vašich osobných údajov v týchto situáciach:
- osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa spracúvali,
- svoj súhlas odvoláte a iný právny základ na spracúvanie vašich osobných údajov neexistuje,
-  namietate spracúvanie osobných údajov a žiadne oprávnené dôvody na ich spracúvanie neprevažujú.
- osobné údaje sa spracúvajú nezákonne.

Právo na obmedzenie spracúvania

Môžete požiadať i o dočasné obmedzenie spracúvania:
- ak si myslíte, že o vás spracúvame nesprávne osobné údaje, do doby, než sa overí správnosť týchto osobných údajov
- ak je spracúvanie vašich osobných údajov protizákonné a vy chcete namiesto vymazania osobných údajov žiadať obmedzenie ich spracúvania.
- ak už my nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, avšak vy ich potrebujete na uplatnenie vášho právneho nároku,
- na čas, kým overíme, či oprávnené dôvody pre spracúvanie osobných údajov prevažujú nad vašimi oprávnenými záujmami, v prípade, ak namietate spracúvanie vašich osobných údajov.,

Právo namietať

Právo namietať spracúvanie osobných údajov máte vtedy, ak sa domnievate, že spracúvanie obmedzuje vaše práva alebo do nich zasahuje.

Ak máte akékoľvek otázky k tomuto dokumentu alebo ak chcete uplatniť niektoré z práv, ktoré sú v ňom uvedené, kontaktujte nás, prosím, na našej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. alebo písomne na našej adrese:
ARKUS vydavateľstvo, s.r.o.
L.Svobodu 1359/10
905 01 Senica